Müşteri Memnuniyeti

Sürekli araştırma ve geliştirme ile müşterilerimize işlevsel, ergonomik, insan sağlığına duyarlı, çevreci ürünler geliştirmeyi ve müşterilerin kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün, servis ve çözümler sunmayı,

Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı,

İşletmelerimizdeki ürün ve müşteri hizmetleri kalitemizi sürekli geliştirmek için müşteri şikâyetlerini ele alma ve cevaplama sürecimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi,

Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, müşterilerimizin her türlü şikâyetini etkin biçimde kontrol altında tutarak çözüme ulaştırmayı,

Müşteri odaklı bir ortam oluşturarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,

Müşterilerimizin istek, talep ve eleştirilerinin kayıt altına alınarak analiz edilmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesini,

Şirket olarak güvenilirliğimizi müşterilerimiz nezdinde sürekli kılmayı,

Müşteri Memnuniyeti Politikamızın temel ilkeleri olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve attığımız her adımda bu ilkeleri gözetmek için hep birlikte ve var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz.