Kalite Politikamız

Firmamız üretim aşamasından teslim aşamasına kadar ürettiği her üründe müşterilerimiz ile birlikte hareket ederek onların istekleri doğrultusunda en kaliteliyi en optimal eder ile üretmeyi Üretimin temel koşulu olarak kabul etmiş ve uygulamıştır.

Firmamız kendi hedef ve stratejileri doğrultusunda "SÜREKLİ GELİŞMEYİ" ve "MÜŞTERİ ODAKLILIĞI" esas alır.

Konusuna özgü tüm yasal mevzuat ve standartların ötesindeki uygulamalar ve kaynakların etkin kullanımı hedefiyle sektörün en güvenilir ve verimli ürünlerini sürekli gelişme anlayışı ile sunar.


Müşteri memnuniyetinin tüm çalışanlar ve tedarikçiler ile kalite ve çevre anlayışı odaklı sağlanması, bu yönde kalite hedeflerinin ve kalite politikasının tüm ilgili taraflarla paylaşımı politikamızın ayrılmaz parçasıdır.

Şirket kalite politikasının esaslarına uyulmasından ve güncelliğinin sağlanmasından başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancıyla çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin, makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş ISO 9001-2008 standartında sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemimiz zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.