İş Güvenliği

  • Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek,
  • Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermek,
  • İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği raporlama sistemi kurarak potansiyel işgücü kayıplarını azaltmak,
  • İnsana verdiğimiz değerin bir yansıması olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması için tüm gerekli tedbirleri almak.