Çevre Politikası

  • Ulusal çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uymak ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak,
  • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,
  • Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,